Autoschade verhalen

Hoe verhaal je zelf een autoschade?

In een paar stappen kun je een autoschade verhalen op de tegenpartij of de verzekeraar van de tegenpartij. Niet elke schade zal eenvoudig te verhalen zijn, maar wij laten jou kennismaken met de basisstappen van het verhalen van schade.

Je raakt betrokken bij een ongeval. Jouw schade kun je indienen bij jouw eigen verzekeraar, tenminste als je motorrijtuig  WA casco (All-Risk) verzekerd is. Bij een beperktere dekking is het aan jezelf om de schade te verhalen. Je kunt eventueel nog de rechtsbijstandverzekering of de verhaalsbijstandverzekering inschakelen. Als je deze niet hebt, kun je de volgende stappen volgen.

Stap 1 – Zorg voor een goede vastlegging

Dit is gelijk ook de belangrijkste stap. Vul samen met de tegenpartij het Europees schadeformulier in. Maak ook foto’s van de situatie en vergeet niet de namen van getuigen te noteren. Nadat betrokkenen de handtekening hebben gezet, ligt de toedracht vast. Dit vormt een goede basis voor het verhalen van schade op de tegenpartij. Misschien nog wel belangrijker is het noteren van de contactgegevens van de getuigen. Die kan later in het proces heel belangrijk zijn.

Stap 2 – Zorg voor een schadebegroting

Voordat je iemand aansprakelijk kunt stellen moet je eerst weten over welk schadebedrag het gaat. Dit is belangrijk voor de eventuele expertise. Het maakt namelijk verschil of de schade in de honderden of juist in de duizenden euro’s loopt. Op basis van de schadebegroting beslist de verzekeraar wat de vervolgstappen zijn.

Stap 3 – Stel de tegenpartij aansprakelijk

Als de tegenpartij met een motorrijtuig de schade heeft veroorzaakt, kun je rechtstreeks de verzekeraar aansprakelijk stellen. Dit doe je met een zogenaamde aansprakelijkheidsstelling. Dit is een brief waarin je duidelijk aangeeft wat er gebeurd is en waarom jij de tegenpartij hiervoor aansprakelijk stelt. De brief hoeft niet formeel en niet volgens een vast protocol geschreven worden. Als uit de brief maar duidelijk blijkt waarom de tegenpartij aansprakelijk is. Stuur bewijsmateriaal mee, zoals een kopie van de schademelding, getuigenverklaringen en eventuele foto’s. Jij moet de aansprakelijkheid van de tegenpartij namelijk aantonen.

Stap 4 – Het oordeel van de verzekeraar van de tegenpartij

Na bestudering van de schade zal de verzekeraar van de tegenpartij oordelen of ze aansprakelijkheid erkennen of afwijzen. Een andere optie is het opvragen van extra gegevens. Ook kan er een voorstel volgen voor een gedeelde aansprakelijkheid. In dat geval wordt de schade verdeeld over de partijen.

Logischerwijs helpt Heller & Heller u graag bij het verhalen van een eventuele schade. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend telefonisch contact opnemen via 0591-571000, maar u bent ook van harte welkom op één van onze kantoren!

Bron: https://www.112schade.nl/nieuws/stappenplan-zelf-schade-aan-auto-verhalen/